KÖKLÜCE MAKİNA
Kurumsal
Sonuca ulaştırdığımız her işte “kaliteli üretmek” prensibiyle müşterilerimizin beklentilerini karşılamayı amaçlıyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte üretmenin aslında “değer katmak” olduğu ön koşuluyla hareket ediyoruz.  Teknolojiyi aynı bilinçle işlerimize adapte ederek her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz. Değerlerimiz, bütün ticari kararlarımızın temelini oluşturur.

KÖKLÜCE MAKİNA

Başkanın Mesajı


 Kalite, güven ilkeleriyle yola çıktığımız 1997 yılından bugüne üretim anlayışımız, müşteri memnuniyetini ön planda tutan çalışma prensibimiz sayesinde başarılı işlere imza attık.

  Birlikte iş yaptığımız firmaların bize olan güvenleri bizi gururlandırıyor, aynı zamanda da yeni ve daha büyük hedeflere yönelmemiz için güç veriyor. Lokalde ulaştığımız hedeflerimizi global arenada da sergilemeye başladık. Yurt dışında sahip olduğumuz pazar payını artırarak yeni müşteriler kazanıyor ve yenilikçiliğimiz ile müşterilerimize değer katıyoruz.
  Yenilikçilik “sürdürülebilir başarı”nın en önemli unsurudur. Köklüce Makina olarak bu bilinçle, global pazarı yeni bir bakış açısıyla değerlendiriyor, şirket içinde Ar-Ge ve inovasyon kültürünü geliştirerek yaşatıyoruz. Köklüce Makina olarak gelişen teknolojiyi takip ederek verimliliği üst düzeye taşımayı, kapasitemizi artırarak sektörümüzde yakaladığımız ivmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımızı bu hedefi gerçekleştirmek üzere planlıyor, yurt içinde ve yurt dışındaki adımlarımızı bu amaç doğrultusunda atıyoruz.

Değer Üretmek


Değer üretmek
 Bizim işimiz sadece üretmek değil. Öncelikle çalışanlarımız, iş ortaklarımız, yaşadıgımız çevreye fayda sağlayacak üretim yapmaktır.

Açıklık ve güven
 Yaptığımız işin her asamasında açıklık ilkemizle iş ortaklarımızın sorularına cevap veriyor, güvenlerini boşa çıkarmıyoruz.

Kalite
 Üretimin her aşamasında kaliteyi referans kabul ediyoruz. Üretim felsefemizin temelini kalite oluşturuyor.

Yenilikçilik
 Yenilikçiliği iş anlayışımızın merkezinde görerek, vizyonumuzu bu bakış açısı ile şekillendiriyoruz.

Verimlilik
 Üretimde kaynakların etkin kullanımı ve yarar düzeyi motivasyonumuzun temelini oluşturuyor.